Pensioen

Voldoet u aan de voorwaarden om recht te hebben op een pensioen in België? Zo ja, hoe dient u het aan te vragen en te ontvangen? Antwoorden op al uw vragen vindt u op deze pagina.

Hebt u in België gewerkt?

U hebt al recht op een Belgisch rustpensioen als werknemer of ambtenaar vanaf één gewerkte dag.

Als zelfstandige hebt u recht op een rustpensioen van zodra u één trimester de sociale bijdragen voor een hoofdberoep betaald hebt.

Voor uw wettelijk werknemers- en ambtenarenpensioen (uw persoonlijk rust- of ouderdomspensioen) kijken we vooral naar uw gewerkte perioden en bepaalde inactiviteitsperiodes. Raadpleeg de lijst van niet-gewerkte perioden die we beschouwen als gewerkt op de pagina Niet-gewerkte perioden op de website van de Federale pensioendienst.

Ook voor een zelfstandigenpensioen kunt u vragen om sommige perioden waarin u niet gewerkt hebt, toch te laten meetellen voor uw pensioen (gelijkstelling). Raadpleeg voor meer informatie de pagina Welke jaren tellen mee voor mijn pensioen op de website van de RSVZ.

Meer informatie over de berekening van het:

Heeft uw huwelijkspartner of ex-huwelijkspartner in België gewerkt?

Dan kunt u ook recht hebben op een uitkering die gebaseerd is op de loopbaan van uw (ex-)huwelijkspartner:

Overlevingspensioen

Een overlevingspensioen is een uitkering voor de huwelijkspartner na een overlijden. Het maakt niet uit of de overledene al gepensioneerd was of niet.

Het bedrag is afhankelijk van meerdere factoren, waaronder het aantal personen dat recht heeft op de uitkering en/of de (eigen) pensioenrechten.

Was uw huwelijkspartner werknemer? Raadpleeg dan voor meer informatie:

Was u partner zelfstandige? Raadpleeg de pagina Overlevingspensioen of de pagina Overgansguitkering op de website van de RSVZ.

Pensioen als uit de echt gescheiden echtgenoot

Onder bepaalde voorwaarden hebt u recht op een rustpensioen op basis van de loopbaan van uw ex-huwelijkspartner.

Het rustpensioen voor de uit de echt gescheiden huwelijkspartner wordt berekend op basis van de bewezen beroepsloopbaan van de ex-huwelijkspartner.

Raadpleeg voor meer informatie de pagina over het pensioen als uit de echt gescheiden echtgenoot (op basis van een werknemersloopbaan) op de website van de Federale Pensioendienst.

Raadpleeg voor meer informatie de pagina over het pensioen als uit de echt gescheiden echtgenoot (op basis van een loopbaan als zelfstandige) op de website van de RSVZ.

Pensioen als feitelijk gescheiden huwelijkspartner (enkel op basis van een loopbaan als werknemer of zelfstandige)

U kunt recht hebben op een pensioen als feitelijk gescheiden huwelijkspartner als u een andere hoofdverblijfplaats hebt dan uw huwelijkspartner of als u van tafel en bed gescheiden leeft.

U hebt recht op maximum de helft van het gezinspensioen.

Raadpleeg voor meer informatie de pagina over het pensioen als feitelijk gescheiden huwelijkspartner van een werknemer op de website van de Federale Pensioendienst.

Raadpleeg voor meer informatie de pagina over het pensioen bij feitelijke scheiding van de zelfstandigen op de website van de RSVZ.

Heeft uw ouder in België gewerkt als ambtenaar?

Wezenpensioen (enkel op basis van loopbaan als ambtenaar)

Volle wezen, of het nu gaat om wettige of geadopteerde kinderen, kunnen recht hebben op een overlevingspensioen in het ambtenarenstelsel.

Het bedrag van het overlevingspensioen voor wezen wordt afgeleid van het overlevingspensioen. Als er ook rechthebbenden op het overlevingspensioen zijn uit een ander huwelijk, dan wordt het overlevingspensioen verdeeld onder beide groepen rechthebbenden.

Raadpleeg voor meer informatie de pagina over het Overlevingspensioen voor wezen op de website van de Federale Pensioendienst.

Hoe kunt u uw Belgisch pensioen aanvragen?

U hebt in België gewerkt, maar ondertussen woont u in 1 van volgende landen:

Raapldeeg de lijst van landen uit de Europese Economische Ruimte (EER) en landen waarmee een bilateraal akkoord is op de pagina Lijst met adressen van de website van de Federale Pensioendienst.

Dan moet u uw pensioenaanvraag indienen:

 • in het land waar u woont, op voorwaarde dat u daar ook gewerkt hebt
 • in het land waar u het laatst gewerkt hebt, als u nooit gewerkt hebt in uw woonland

Woont u niet in een van de bovenstaande landen? Vraag dan rechtstreeks uw pensioen aan:

 • via mypension.be
 • bij de Federale Pensioendienst (Zuidertoren, Europaesplanade 1, Brussel): voor het werknemers- of het ambtenarenpensioen
 • bij het RSVZ (Willebroekkaai 35, Brussel): voor het zelfstandigenpensioen
 • in een Pensioenpunt: raadpleeg de lijst van het dichtstbijzijnde punt op de pagina Pensioenpunt van de Federale Pensioendienst.

Hoe wordt mijn Belgisch pensioen betaald?

U kunt uw pensioen op verschillende manieren ontvangen.

Opgelet, u kunt uw Belgische pensioen niet overal ter wereld ontvangen als u geen Belg bent. 

Voor meer informatie over de manieren waarop uw uw pensioen kunt ontvangen, in het bijzonder wanneer u zich in het buitenland bevindt, en over in welk land u uw pensioen kunt ontvangen als u geen Belg bent, of voor alle andere informatie over uw Belgisch pensioen in het buitenland, raadpleeg de pagina Werk en verblijf in het buitenland op de website van de Federale Pensioendienst.

Federale Pensioendienst

 • Adres: Federale Pensioendienst, Zuidertoren, Europaesplanade 1, 1060 Brussel
 • Telefonisch:
  • Speciaal nummer voor vragen over Pensioen: 1765
  • Vanuit het buitenland (betalend): +32 78 15 1765
 • Website: www.sfpd.fgov.be