Toegankelijkheidsverklaring

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) doen hun best om de inhoud van deze site voor iedereen toegankelijk te maken.

Deze toegankelijkheidsverklaring geldt voor de website Zich vestigen in België. Ze volgt de bepalingen van de Wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Nalevingsstatus

Deze website voldoet niet volledig aan de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 niveau AA.

Niet-toegankelijke inhoud

Het navigatiemenu kan niet worden gelezen door schermlezers.

We werken er momenteel aan om al onze gebruikers zo snel mogelijk een toegankelijke versie te presenteren. Tegen het tweede kwartaal van 2021 moeten de nodige correcties aangebracht zijn.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

We hebben deze toegankelijkheidsverklaring opgesteld op 11/12/2020. Het resultaat is gebaseerd op de volgende tests:

  • Interne audit uitgevoerd met BOSA Accessibility Check en WAVE Evaluation Tool
  • Kritische analyse op basis van de W3C-criteria

De laatste update van onze verklaring gebeurde op 20/01/2021.

Feedback en contact

Hebt u vragen of opmerkingen over de toegankelijkheid van deze website? Neem dan contact op met: contact@rsz.fgov.be.

Handhavingsprocedure

Krijgt u geen antwoord, of bent u niet tevreden met het antwoord dat u krijgt? Neem dan contact op met de federale ombudsdienst: contact@federaalombudsman.be.