Tijdelijke werkloosheid melden

Als uw werknemers tijdelijk niet kunnen werken door slecht weer, gebrek aan werk, technische problemen of een vorm van overmacht, kunt u voor hen tijdelijke werkloosheid aanvragen. Hun arbeidsovereenkomst wordt dan tijdelijk geschorst en ze hebben recht op een werkloosheidsuitkering.

U meldt tijdelijke werkloosheid altijd digitaal, via de onlinedienst Tijdelijke werkloosheid of per batch.

Tijdelijke werkloosheid wil zeggen dat u de arbeidsovereenkomst van een of meer werknemers tijdelijk schorst. De schorsing kan zowel gedeeltelijk als volledig zijn. Uw tijdelijk werkloze werknemers hebben pas recht op een werkloosheidsuitkering wanneer de RVA de tijdelijke werkloosheid goedkeurt. Zonder een positieve beslissing van de RVA moet u de lonen van uw werknemers blijven uitbetalen.

Een aangifte van tijdelijke werkloosheid doet u digitaal, in de beveiligde onlinedienst Tijdelijke werkloosheid op het portaal van de Belgische sociale zekerheid. Om die te kunnen gebruiken, moet u zich registreren op het portaal van de Belgische sociale zekerheid.

Ook de beslissing van de RVA ziet u in de onlinedienst.

Meld tijdelijke werkloosheid aan de RVA bij:

  • gebrek aan werk om economische redenen,
  • technische stoornis,
  • slecht weer,
  • staking of lock-out, of
  • gevallen van overmacht.

Tijdelijke werkloosheid bij gebrek aan werk, technische stoornissen en slecht weer moet u melden op de eerste dag waarop de werknemer effectief werkloos is.

U doet geen melding aan de RVA bij:

  • sluiting voor jaarlijkse vakantie,
  • overmacht om medische redenen, of
  • schorsing van de arbeidsovereenkomst van beschermde werknemers door de arbeidsrechtbank.

Bij het begin van een periode van tijdelijke werkloosheid moet u aan uw tijdelijk werkloze werknemers een controleformulier C3.2A bezorgen. De nummers van de controleformulieren die u aflevert als bewijs van tijdelijke werkloosheid door slecht weer of bij gebrek aan werk (economische redenen) moet u invoeren in de onlinedienst Validatieboek op het portaal van de sociale zekerheid. Om die te kunnen gebruiken, moet u zich registreren op het portaal van de Belgische sociale zekerheid.

U hoeft geen validatieboek bij te houden als u een werkgever uit de bouwsector bent.

Hebt u vragen over tijdelijke werkloosheid of het validatieboek? Neem contact op met de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA):