Preventieve maatregelen in België

Hier vindt u een overzicht van de verplichte vaccinaties in België en van de bestaande vaccinatieprogramma's.

In België is de vaccinatie tegen poliomyelitis (kinderverlamming) de enige verplichte vaccinatie voor alle baby’s. Deze vaccinatie bestaat uit twee of drie dosissen in het eerste levensjaar en één dosis in het begin van het tweede levensjaar. De vaccinaties moeten afgewerkt zijn vóór de leeftijd van 18 maanden.

Ouders moeten in de gemeente waar ze wonen, een inentingsbewijs van hun kinderen kunnen voorleggen voor zij de leeftijd van 18 maanden bereikt hebben. Bij de inschrijving in de gemeente wordt dat inentingsbewijs gevraagd of wordt een attest meegegeven dat ze moeten laten invullen door hun arts. Als men niet over zo’n bewijs beschikt, kunnen meerdere waarschuwingen leiden tot een vervolging. Onderdanen van Europese landen waar vaccinatie niet verplicht is, moeten hun kinderen laten vaccineren volgens een inhaalvaccinatieschema.

Als u naar België komt uit een land waar poliovirussen circuleren, moet u een extra inenting tegen polio krijgen, als u die niet gekregen hebt voor het vertrek. De lijst van deze landen wordt bepaald door de Wereldgezondheidsorganisatie.

De overige vaccinaties zijn in België niet verplicht, maar worden ten zeerste aangeraden. Alle info over vaccineren vindt u op www.laatjevaccineren.be (voor de richtlijnen in Vlaanderen en de Nederlandstalige gemeenschap in Brussel) en op www.vaccination-info.be (in het Frans) (voor Wallonië en voor de Franstalige gemeenschap in Brussel). Inwoners van Duitstalig België vinden alle info over vaccinaties op de website van de Duitstalige Gemeenschap (in het Duits).

Om uw kinderen in een Franstalige kinderopvang te kunnen plaatsen (in de Franse Gemeenschap), moet u uw kinderen laten vaccineren tegen ziekten die overdraagbaar zijn binnen groepen van jonge kinderen: de verplichting geldt voor polio, difterie, kinkhoest, Haemophilus Influenzae type B (HIB), mazelen, rodehond en bof. Meer info vindt u op de website www.vaccination-info.be (in het Frans), op de website van ONE (Office de la Naissance et de l’Enfance) (in het Frans), die ook beschikbaar is in het Engels, of op de website van Kaleido (in het Duits) (voor inwoners van de Duitstalige Gemeenschap). In de Duitstalige Gemeenschap is het niet verplicht om uw kinderen te laten vaccineren voor de kinderopvang.

Voor de Nederlandstalige kinderopvang in Vlaanderen en Brussel bent u niet verplicht om uw kinderen te laten vaccineren, maar wordt het sterk aanbevolen om het basisvaccinatieschema te volgen.

Als u door uw werk blootgesteld wordt aan een verhoogd risico op een infectieuze beroepsziekte, kunt u zich laten inenten tegen hepatitis A en B. Deze inentingen kunnen worden terugbetaald door Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s.

Zowel in Vlaanderen als in de Franse Gemeenschap kunnen via een bloedstaal verschillende zeldzame ziektes worden opgespoord bij pasgeboren baby's. Het gaat om ziektes die vaak ernstige gevolgen hebben. Deelnemen is niet verplicht, maar het wordt sterk aangeraden in het belang van de baby: hoe sneller deze zeldzame ziektes ontdekt worden, hoe beter de behandeling aanslaat. De screening is gratis. Meer info daarover vindt u op de volgende websites:

Naast de screening van de aangeboren aandoeningen zijn er zowel in Vlaanderen als in Wallonië screeningprogramma’s voor de opsporing van dikkedarmkanker, baarmoederhalskanker en borstkanker. Borstkankerscreening en colorectale kankerscreening worden ook georganiseerd in Brussel. Meer info daarover via de volgende websites:

Ook in de Duitstalige Gemeenschap worden twee belangrijke screeningtests aangeboden (een screeningstest op borstkanker (in het Duits) en een screeningtest op darmkanker (in het Duits)). De Duitstalige gemeenschap werkt daarvoor samen met het CCR (in het Frans), het Waalse centrum voor de vroegtijdige opsporing van kanker.

Bijkomende info over vaccineren vindt u op: