Uw zaak opstarten

Voordat u zaken kunt beginnen doen in België, moet u uzelf of uw onderneming registreren bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. In veel gevallen moet u ook een btw-identificatie aanvragen. Activeer zeker ook uw e-Box Enterprise, zodat u op een uiterst veilige manier officiële documenten per e-mail kunt ontvangen.

Als uw onderneming nog niet in België geregistreerd is, moet u haar inschrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Na registratie bij de KBO krijgt u een ondernemingsnummer. Dat unieke identificatienummer bestaat uit 10 cijfers en begint met een 0 of een 1. Meer informatie vindt u op de pagina Inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) op de site van de Federale Overheidsdienst Economie. Tijdens het registratieproces bij de KBO krijgen de wettelijke vertegenwoordigers van uw onderneming een BIS-nummer – dat is een Belgisch identificatienummer voor wie niet in het Belgische Rijksregister staat. Hulp nodig bij uw registratie? Neem dan contact op met een erkend ondernemingsloket.

Voordat u zaken begint te doen in België, moet u nagaan of u btw-plichtig bent. Als dat zo is, moet u een btw-identificatie aanvragen. Daarover leest u meer op de btw-pagina op de site van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Registreer uw onderneming in CSAM om uw toegang tot de onlinediensten van het e-government op te zetten en een e-Box Enterprise voor uw onderneming te krijgen. U vindt meer details op de CSAM-website en in de CSAM Step-by-step Guide over het aanstellen van Hoofdtoegangsbeheerders.

Goed om te weten: Bent u EU-burger? Dan kunt u zich na uw registratie in CSAM met eIDAS aanmelden bij de onlinediensten, ook om Toegangsbeheerders aan te stellen. Lees meer over eIDAS in het CSAM-helpcenter.

e-Box Enterprise is de beveiligde mailbox voor alle officiële communicatie tussen ondernemingen en overheidsinstellingen. Elke onderneming die geregistreerd is in België heeft haar eigen beveiligde e-Box. Een wettelijk vertegenwoordiger van de onderneming moet die e-Box Enterprise activeren en toegang geven aan de mensen die hem moeten gebruiken. Meer informatie over vind je op de website van e-Box Enterprise.

Als u meer informatie wenst over de KBO, contacteert u de FOD Economie door een e-mail te sturen naar helpdesk.kbo@economie.fgov.be.

Voor meer informatie over de btw gebruikt u de contactpagina van de FOD Financiën.

Meer weten over de onlinediensten van de sociale zekerheid en e-Box Enterprise? Bel de RSZ op het nummer +32 2 511 51 51 of gebruik het contactformulier van de RSZ.